«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»

Αίτηση συμμετοχής

Επιλέξτε τη διαδικτυακή ημερίδα του ΣΑΕΕ.
που επιθυμείτε.
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό! Πιθανότητα διπλής καταχώρησης...
Υποχρεωτικό!
Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας επιθυμεί να σας κρατά ενήμερους για τις δυνατότητες συμμετοχής και παρακολούθησης του προγράμματος.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας μόνο γι’ αυτό το σκοπό και θα λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλή. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο 024@sae-epe.gr ή στο τηλ. 2103636326.
Invalid Input