«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»

Αίτηση συμμετοχής

Αφορά τη διαδικτυακή ημερίδα του συνδέσμου ΑΕ-ΕΠΕ.
Παρασκευή 19/3/2021 και ώρα 18:00 - 20:00.
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό! Πιθανότητα διπλής καταχώρησης...
Υποχρεωτικό!
Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ επιθυμεί να σας κρατά ενήμερους για τις δυνατότητες συμμετοχής και παρακολούθησης του προγράμματος.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας μόνο γι’ αυτό το σκοπό και θα λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλή. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο 024@sae-epe.gr ή στο τηλ. 2103636326.
Invalid Input